Rust - De Hemelpoort

We maken het ons lichaam moeilijk

De titel zegt het al. We maken het ons lichaam moeilijk en wel op een manier dat we zelf schade veroorzaken aan onze spieren en gewrichten, terwijl dat in de meeste gevallen kan leiden tot veel grotere problemen. We vergen teveel van onszelf, we willen dingen kunnen waar het lichaam niet voor gemaakt is en waar het niet eens toe in staat zou moeten zijn. We hebben het hier niet eens over de drukte, de stress en de volle agenda’s waardoor we collectief nergens tijd meer voor hebben, in dit geval gaat het erom hoe het lichaam wordt belast en hoe langdurig dit in de meeste gevallen is.

Laten we eens kijken naar de manier waarop er gewerkt wordt bijvoorbeeld. Kantoren, warenhuizen, horeca en opslaglocaties zijn vier grote plaatsen waarin veel gewerkt wordt door verschillende mensen. Al deze mensen vragen veel van het lichaam tijdens lange dagen, waarbij veel wordt getild, gezeten en gestaan. Uiteraard moet er gewerkt worden om geld te verdienen, want in de huidige maatschappij kan niemand meer zonder geld. Is ons lichaam echter in staat om deze lasten te dragen? Nee. Het is nooit de bedoeling geweest om hele dagen achter de computer te zitten of te staan en te lopen zoals in de horeca gebeurt. Ons lichaam bestaat uit spieren, gewrichten en weefsel welke bij voorkeur wisselend belast zouden moeten worden met regelmatige tussenpozen.

Ziekte en uitval

De slechte belasting van het lichaam en de lichamelijke klachten worden makkelijk weggewuifd door de meeste mensen, waaronder de werkgevers. Hier is echter een kanttekening bij te maken; steeds meer werkgevers realiseren zich dat werknemers eerder ziek worden of moeten verzuimen omdat zij niet langer in staat zijn het lichaam op de manieren te belasten die voorgeschreven zijn tijdens het werk. Vooral in de horeca en op de kantoren is dit het geval, maar in de bouw en de zorg, waar regelmatig hevig getild moet worden, is de situatie al niet veel beter. Ook hier is steeds meer uitval, maar de werkgevers kunnen nogal moeilijk het werk aanpassen aan de werknemers. Het werk moet simpelweg gedaan worden. Het gevolg is dat de werknemers ’s avonds onderuit op de bank hangen, met pijnlijke gewrichten en spieren, waardoor het nog veel erger wordt.

Een goede behandeling is preventief

Een goede behandeling van de klachten verminderd het verzuim en de ziektes sterk en dat is precies waarom steeds meer ondernemers masseurs inhuren om het personeel eens flink onder handen te nemen, eens per week of eens per twee weken, afhankelijk van de ernst van de klachten en de druk. Dit lijkt een dure aangelegenheid, maar wie de rekensom maakt zal al snel zien dat het geld bespaart. Het ziekteverzuim daalt, dus de kosten voor thuisblijvende werknemers dalen ook sterk. Daarnaast kan er sneller en beter gewerkt worden en is de situatie op de werkvloer stukken beter. Er zijn weinig klachten en de werknemers zullen zich een stuk meer serieus genomen voelen door de leiding.

Wilt u toekomstige lichamelijke problemen voorkomen? Boek dan meteen een massage bij Massage Antwerpen, Massage Gent, Massage Hasselt of Massage Brussel.